Algemene voorwaarden

Website

* Whiskyshop Stekene aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van fouten (waaronder typografische) in, of weglatingen uit deze website. Door de toegang tot en het gebruik van de website bevestigt u uw acceptatie van deze voorwaarden, die kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

* De getoonde prijzen op de site voor alle aangeboden producten of diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving . Wijzigingen van de prijs zal u worden meegedeeld en bevestigd vóór verzending om u in de mogelijkheid te stellen alsnog uw bestelling te annuleren.

* De getoonde prijzen voor de producten op de site zijn exclusief verzendkosten.

* Alle vermelde flessen zijn 70cl, uitzonderingen op deze zal in de beschrijving worden genoemd.

Verkoop / Dispatch

* U of de ontvanger, in geval van een gift, moeten de wettelijke leeftijd hebben om alcohol te kopen en te accepteren, zowel in het land waar u de bestelling doet als in het land van bestemmeling. Wij raden u aan contact op te nemen met uw lokale overheid om ervoor te zorgen dat de wet niet wordt overtreden door de heersende lokale wetgeving. In België is het verboden voor een persoon onder de leeftijd van 18 om alcohol te kopen, of proberen te kopen, voor zichzelf of voor een andere persoon. Houd er rekening mee dat de wettelijke leeftijd varieert in verschillende landen.

* Wij streven ernaar om alle te versturen binnen de 48 uur.

* Goederen moeten worden volledig betaald vóór verzending.

* Wij verzenden alles uit onze eigen stock  en alle genoemde producten zijn op voorraad. Alle aangeboden producten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid op het moment van bestelling. 100% is dus nooit gegarandeerd . In dit geval brengen wij u als klant op de hoogte en zoeken de best mogelijke oplosing door eventueel een latere levering.

Levering

* Controleer na ontvangst van uw goederen of alles naar wens is en breng ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele beschadigingen of verkeerd geleverde artikelen  .

* Wij zijn niet aansprakelijkheid voor vertraagde of niet-levering van goederen als gevolg van verkeerde informatie verstrekt door de koper , een verkeerd opgegeven  afleveradres of een vergissing door de vervoerder.

* Als een pakket wordt teruggestuurd naar ons als gevolg van een onvolledige of onjuiste afleveradres door de klant verstrekt  behouden wij ons het recht om opnieuw de kosten van de verzending in rekening brengen.

* Als u niet wilt dat de goederen opnieuw worden verstuurd zal de waarde van de goederen worden terugbetaald exclusief de transportkosten.

* Lokale belastingen en accijnzen zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

* We kunnen niet verantwoordelijk gesteld voor eventuele bestellingen die zijn in beslag genomen of voor de extra taksen geheven door de douane buiten Belgie. De eventueel voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de klant.

Returns

* Volgens de Belgische wet op de handelspraktijken van 14 juli 1991 kan de koper aan de verkoper mededelen dat hij of zij afziet van de aankoop binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. U bent dan genoodzaakt contact met ons op te nemen via email [email protected] of brief gericht aan Whiskyshop Stekene Heirweg 117 9190 Stekene Belgie

*Indien een artikel niet aan uw verwachtingen voldoet kunt u dit natuurlijk retourneren, u kunt uw artikel zonder problemen binnen 14 dagen retourneren. Retourneren van artikelen kan alleen onder de volgende voorwaarden, voor zover rederlijkerwijs mogelijk:

  • flessen zijn ongeopend
  • voorzien van aangehechte labels en stickers
  • in originele verpakking

U kunt het artikel retourneren naar ons winkelpand. Als het een fout aan onze kant is, zoals een verkeerd geleverde fles, dat zijn de retourkosten uiteraard voor ons. Wanneer dit niet het geval is zijn de kosten van de retourzending voor de rekening van de klant. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Whiskyshop Stekene niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Werk daarom steeds met geregistreerde transporteur en vraag naar een trackingnummer en bewaar het goed.

Als u een artikel wilt retourneren vragen wij u om eerst contact met ons op te nemen via telefoon nummer +32476299923 of door een mailtje naar [email protected] te sturen zodat wij uw retournering zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen. Direct na ontvangst controleren wij het artikel en streven wij er naar om binnen 3 dagen het aankoopbedrag terug te storten. 

* Het retour Adres: Whiskyshop Stekene Tav Van Damme Lucien Heirweg 117 9190 Stekene Belgie Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde items worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender!

Betaling

* Bestellingen moeten vooraf betaald. Zodra de betaling op onze bankrekening staat worden de artikelen verzonden. Een uitgestelde betaling zal alleen worden toegestaan wanneer de koper een professional met een geldig BTW (BTW) -nummer, en in termen op de factuur vermeld is.

* Alle artikelen blijven het exclusieve eigendom van whiskyshop Stekene totdat de betaling is voldaan. In het geval van te late betaling is whiskyshop Stekene bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te staken of de eventueel geleverd goederen terug te eisen tot op het moment waarop de koper volledig heeft voldaan aan de betaling, inclusief eventuele rentelasten en andere redelijke (juridische) kosten.

* Indien de koper verzaakt aan zijn betaling, kunnen we niet alleen aanspraak maken op de  wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle  kosten die wij moeten maken om onze vordering gerechtelijk te verkrijgen. De incassokosten zullen ten minste 15% van de hoofdsom bedragen. Als we kunnen bewijzen hogere kosten te moeten maken, dan zullen deze ook in aanmerking worden genomen. Een schatting van de kosten van inzameling via legale manier: € 150 dagvaarding kosten + € 200 gerechtelijke vergoeding + 200 € geadresseerde aankondiging kosten + € 500 Uitvoering van de kosten.